تلفن همراه

صدوقی: فازهای مختلف تکمیل پوشش اینترنت درکشور در حال اجرا است

منبع: شرکت مخابرات ایران
مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار همراه اول نیز در بازدید از مخابرات منطقه زنجان با اعلام اینکه همراه اول در 3 ماه گذشته تحول عظیمی در استان زنجان داشته است گفت: فازهای مختلف تکمیل پوشش اینترنت درکشور در حال اجرا است.
 
صدوقی با بیان اینکه در فاز 6 این طرح بدلیل کمبود تیم فنی در کشور و دریافت اپراتور خارجی تنها 37 سایت ایجاد شده بود گفت : در فاز تکمیلی هم در 7 ماه 48 سایت ایجاد شد.
 
وی افزود: استان زنجان نخستین استانی است که فاز 7 را در مدت 3 ماه تکمیل کرده است.
 
مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار همراه اول با بیان اینکه فاز 7 از مهرماه امسال آغاز شد گفت : در این فاز 314 سایت راه اندازی شده است که این آمار بسیار چشمگیری است.
 
وی از سرمایه گذاری 50 میلیارد تومانی در سال 95 در استان خبر داد و گفت : اجرای برنامه یکساله در مدت 3 ماه نتیجه حمایت مردم و مسئولان استان زنجان است.
 
 

​​