لبه تکنولوژی

ساخت پهپادی که با حرکات دست کنترل می شود

منبع: مهر
محققان پهپادی به نام آئورا ساخته اند که برای کنترل آن به جای استفاده از دسته کنترل یا گوشی هوشمند صرفا باید از یک دستکش استفاده کرد.
کاربران بعد از پوشیدن این دستکش باید پهپاد مذکور را با حرکات دست کنترل کنند و با این کار پهپاد را به سمت مقصد هدایت کنند.
 
ساخت این پهپاد کوچک گام تازه ای در زمینه تولید محصولات هوشمند است که کنترل آنها به سادگی و بدون نیاز به استفاده از ابزار جانبی به سادگی ممکن است. آئورا که ساخت KD Interactive است با حرکت افقی و عمودی دست به صورت عمودی و افقی حرکت می کند و البته برای هدایت آرام آن باید از حرکات تند دست اجتناب کرد.
 
برای جلوگیری از آسیب دیدن، پهپاد یاد شده همراه با یک قفس محافظ عرضه می شود که به هدایت آن در محیط های تنگ و بسته کمک می کند. همچنین می توان پهپاد یاد شده را به گونه ای تنظیم کرد که در یک مسیر از قبل تعیین شده حرکت کند یا فرد خاصی را تعقیب کند.
 
برای حفظ امنیت پهپاد مذکور تنظیم محدودیت ارتفاع پرواز هم برای آن ممکن است. تولید پهپاد یاد شده از مدتی قبل آغاز شده و فروش آن از پاییز امسال به قیمت ۱۰۰ دلار آغاز می شود.

​​