باندپهن

افزایش عدم استقبال از تلفن ثابت در امریکا

منبع: نشریه الکترونیک ترند
تلفن ثابت به سرعت در حال خالی کردن صحنه به رقیب خود تلفن همراه است و برای اولین بار بیش از نیمی از مردم امریکا می‌گویند از تلفن ثابت استفاده نمی‌کنند؛ به گزارش نشریه الکترونیک ترند، به نقل از موسسه تحقیقاتی Gfk، تعداد افرادی که در آمریکا در خانه‌های بدون تلفن ثابت زندگی می‌کنند، دو برابر شده است و از ۲۶% در سال ۲۰۱۰، به ۵۲% در پاییز گذشته رسیده است. همانطور که قابل پیش‌بینی است، افراد جوان در خانه‌هایی بدون تلفن ثابت زندگی می‌کنند ولی طبق شواهد، افراد مسن‌تر نیز با این شرایط تطبیق پیدا کرده‌اند.
 
در شش ساله گذشته، نسب افراد بالای ۶۵ سال که در خانه‌هایی که از تلفن ثابت محروم هستند، زندگی می‌کنند چهار برابر شده است و به ۲۳ درصد رسیده است. این مقدار در بین افراد متولد سال‌های ۱۹۷۷ تا ۱۹۹۴ از ۴۷ درصد به ۷۱ درصد رسیده است و بین افراد متولد سال‌های ۱۹۶۵ تا ۱۹۷۶ هم تا ۵۵ درصد افزایش یافته است. این مقدار برای نسل قبلی (افراد متولد ۱۹۴۶ تا ۱۹۶۴) حدود ۴۰ درصد است.
 
داده‌ها نشان می‌دهند که ۵۷ درصد خانه‌های شمال آمریکا خدمات داده و تلویزیون را از یک اپراتور تأمین می‌کنند ولی این مقدار در جنوب حدود ۴۹ درصد و در سایر مناطق کمتر است.
 
 
از لحاظ قومیت و نژاد هم نتایج جالبی به دست آمده است. افراد دارای نژاد لاتین بیشتر از سایر نژادها در خانه‌های بدون تلفن ثابت زندگی می‌کنند (۶۷%). پس از آن آسیایی‌ها (۵۴%)، سفید پوست‌ها (۵۱%) و سیاه پوستان (۵۰%) قرار دارند.
 
اکثر خانه‌های منطقه شمال آمریکا دارای تلفن ثابت هستند (۶۱%) ولی در مرکز و جنوب این مقادیر به ترتیب برابر با ۴۷ و ۴۳ % هستند.
داده‌ها نشان می‌دهند که ۵۷ درصد خانه‌های شمال آمریکا خدمات داده و تلویزیون را از یک اپراتور تأمین می‌کنند ولی این مقدار در جنوب حدود ۴۹ درصد و در سایر مناطق کمتر است.

​​