فناوری اطلاعات

گوگل تهویه بدون سر وصدا می سازد

منبع: مهر
یک شرکت فناوری حق اختراع  یک دستگاه تهویه بدون تیغه را ثبت کرده که رویه شفافی دارد. این تهویه علاوه بر کاهش مصرف انرژی سرو صدای کمتری ایجاد می کند.
گوگل طرح دستگاه تهویه ای را به ثبت رسانده که هیچ تیغه ای ندارد. این اقدام در جهت فراهم کردن دستگاه های تهویه ارزان در بازار است که قابلیت اتصال به دستگاه های هوشمند در خانه را نیز داشته باشد.
 
دستگاه های تهویه معمولی بسیار پر سروصدا هستند و  گاهی اوقات  هوای گرم را وارد فضای خانه می کنند. از سوی دیگر  باعث می شوند چشم انداز پنجره بسته شود یا پنجره به طور کامل باز و بسته نشود.
 
اما حق اختراع جدید گوگل این مشکل را حل می کند.
 
در توضیح این اختراع آمده طرح موجود مجهز به فناوری است که «حلقه های تبخیر» نام دارد.  هنگامیکه حلقه های تبخیر با کمک ترموستات هوشمند دستگاه فعال شوند، فضای اتاق با مصرف اندکی برق کاملا خنک می شود.
 
 همچنین مانعی برای باز و بسته کردن پنجره نیست. علاوه برآن چون پروانه تیغه ای شکل ندارد  سروصدای کمتری دارد و شفاف است.

​​