فناوری اطلاعات

معاون سازمان تنظیم مقررات: شرکت‌های ServCo،پیشران توسعه خدمات مبتنی بر اینترنت

عباسی طی اشاره به دستاوردهای 3سال اخیر سازمان تنظیم مقررات، از دارندگان پروانه خدمات ارتباطی ثابت به عنوان پیشران توسعه خدمات مبتنی بر اینترنت یاد کرد.
 
وی که در نشست تخصصی "بررسی فرصت ها و چالش‌های پیش روی دارندگان پروانه خدمات ثابت سخن می‌گفت؛ افزود: سیاست اصلی سازمان برای دارندگان پروانه خدمات ثابت،تسهیل ورود به بازار،حمایت آنها در مقابل تعرفه‌های عمده‌فروشی و محدودیت براى ایجاد شبكه است.
 
معاون بررسی‌های فنی‌و‌صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ضمن تاکید بر برگزاری چنین نشست‌های و اشاره به نقش و اهمیت آن در تصمیم‌سازى براى كمیسیون تنظیم مقررات، در پایان سخنان خود، اولویت برنامه‌های آینده سازمان را كاهش مقررات‌گذارى در بخش خرده‌فروشى و تمركز جدى بر روى موضوع عمده فروشى اعلام کرد.
 
گفتنی است با هماهنگی گروه علمی- تحیلی طیف،  نشست تخصصی "بررسی فرصت ها و چالش‌های روی دارندگان خدمات ارتباطی ثابت، چهارشنبه 30 فروردین‌ماه،  با حضور شرکت‌های دارنده این پروانه‌ها برگزار شد.
 

​​