فناوری اطلاعات

تماشا کنید: این لنزهای هوشمند عکس و فیلم می گیرند

منبع: مهر
شرکت های بزرگ فناوری در پی ساخت لنزهای هوشمندی هستند که قابلیت عکسبرداری و فیلمبرداری دارند علاوه بر آن می توانند اطلاعات را نیز نمایش دهند.
شرکت های بزرگ حوزه فناوری از جمله سونی، گوگل و سامسونگ حق امتیاز اختراع های مختلفی برای لنزهای هوشمند  ثبت کرده اند.
 
 این لنزهای هوشمند می توانند عکس بگیرند، فیلمبرداری کنند و اطلاعات را نمایش دهند.

​​