باندپهن

بروز اختلال ۳ روزه در ارتباط تلفنی ۷ مرکز مخابراتی تهران

منبع: مهر
ارتباط تلفنی مشترکان ۷ مرکز مخابراتی در تهران به دلیل انجام عملیات کابل برگردان ظرف ۳ روز آینده با اختلال همراه است.
مخابرات منطقه تهران عملیات کابل برگردان را با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهدای مرصاد پاکدشت، شهید فرداسدی، شهید عرب سرخی، شهید توکلی، سلمان فارسی، شهید حکمت شعار و شهدای چیتگر در ۳ روز آینده انجام می دهد.
 
با اجرای این عملیات که از امروز ۲۳ خردادماه آغاز می شود، ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات شهدای مرصاد پاکدشت با پیش شماره های ۳۶۰۱ الی ۳۶۰۴ و ۳۶۴۴ در محدوده بلوار امام رضا، علامه طباطبایی و شهید اصغر محمدی به مدت ۲ روز اختلال دارد.
 
در همین حال در مرکز مخابرات شهید فرداسدی نیز مشترکان دارای خطوط تلفن با پیش شماره های ۶۶۰۰ الی ۶۶۰۹، ۶۶۱۵ و ۶۶۱۹ در محدوده این مرکز به مدت ۴۸ ساعت در تماس تلفنی خود با اختلال مواجه می شوند.
 
ارتباط تلفنی مشترکان مرکز مخابرات شهید عرب سرخی با پیش شماره های ۳۳۳۷ الی ۳۳۳۹ و ۳۳۷۴ الی ۳۳۷۷ در محدوده خیابان های شهید سرگرد محمدی، شهید اسرافیل مختاری، چهار راه خط آهن، شهید مختاری، شهید گودرزی، شهید محمدعلی ندری و شهید غیوری نیز به مدت ۳ روز اختلال خواهد داشت.
 
در همین حال در مرکز مخابرات شهید توکلی نیز مشترکان دارای پیش شماره های ۴۴۵۰ الی ۴۴۵۹ در محدوده بلوار نیلوفر، بدخشان، طهماسبی، بیست و سوم به مدت ۷۲ ساعت با اختلال در ارتباط تلفنی خود مواجه می شوند.
 
همچنین با اجرای این عملیات کابل برگردان، در مرکز مخابرات سلمان فارسی با پیش شماره های ۲۲۰۶ الی ۲۲۰۹ و ۲۲۳۵ الی ۲۲۳۷ در محدوده میدان کاج، علی اکبری و در مرکز مخابرات شهید حکمت شعار با پیش شماره های ۷۷۰۹، ۷۷۱۳، ۷۷۴۹، ۷۷۸۹، ۷۷۸۰، ۷۷۴۴، ۷۷۴۵، ۷۷۲۴ و ۷۷۱۸ الی ۷۷۲۱ در محدوده خیابان های تکاوران شمالی، ۱۰ شرقی، ۳۰ متری اول و ۹ شرقی، مشترکان با اختلال ۳ روزه روبه رو خواهند بود.
 
ارتباط تلفنی مشترکان مرکز مخابرات شهدای چیتگر با پیش شماره های ۴۴۱۸، ۴۴۱۹، ۴۴۷۸ و ۴۴۷۹ در محدوده جاده مخصوص کرج، ۴۹ (شرکت طیف سایپا) و ۵۱ به مدت ۳ روز دچار اختلال می شود.    

​​