تلفن همراه

گوگل از دستگاه های اندروید در برابر بدافزارها محافظت می کند

منبع: مهر
خدمت جدید گوگل با هدف پاک کردن گوشی های اندروید از بدافزارها ارائه می شود. این خدمت به طور مداوم دستگاه های اندروید را اسکن می کند.
گوگل قصد دارد با ارائه یک خدمت امنیتی جدید کاربران خود را در برابر اپلیکیشن های خطرناک محافظت کند.
 
این خدمت که  Google Play Protect نام گرفته به طور مداوم دستگاه های اندروید را اسکن می کند و اپلیکیشن هایی با بدافزار پنهان  را حذف می کند.
 
این درحالی است که تحقیقی در اوایل سال جاری نشان داد ۹۹.۹ درصد از بدافزارها به جای دستگاه های اپل، وارد موبایل های اندرویدی می شوند.
 
 درهمین راستا خدمت  Play Protect  برای تمام دستگاه های  مجهز به Google Mobile Services ۱۱ و جدیدتر از آن ارائه می شود.
 
 Play Protect در Google Play نصب می شود و به طور خودکار ایمنی اطلاعات دستگاه را آپدیت می کند. کاربر می تواند عملکرد آن را در بخش تنظیمات و زیرمجموعه ایمنی  کنترل کند.
 
این قابلیت در هفته های آتی عرضه خواهد شد.

​​