باندپهن

معاون مخابرات: خطوط تلفن تا سقف بدهی ۳۰ هزار تومان قطع نمی شود

منبع: مهر
معاون شرکت مخابرات ایران گفت: خطوط تلفن ثابت مشترکان خط اعتباری مخابرات تا سقف ۲۰ هزار تومان و مشترکان خط دائمی تا سقف ۳۰ هزار تومان بدهی، قطع نمی شود.
داود زارعیان درباره نحوه قطع خطوط مشترکان بدهکار مخابرات توضیح داد.
 
وی گفت: طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، درصورتی که صورتحساب مشترکان خطوط اعتباری و دائمی در ۲ دوره به ترتیب به ۲۰ هزار تومان و ۳۰ هزار تومان رسید، مخابرات مجاز است که ارتباط این خطوط را قطع کند.
 
معاون شرکت مخابرات ایران اضافه کرد: اما با این حال مخابرات ارتباط مشترکان را تا جایی که بشود قطع نمی‌کند و به مشترک اطلاع می‌دهد که صورتحساب وی به سقف رسیده است.
 
وی با بیان اینکه اطلاع رسانی به مشترک با هدف اطلاع وی از صورتحساب انجام می شود، افزود: ممکن است مشترک در جریان صورت حساب نباشد یا در سفر باشد و با قطع تلفن مواجه شود که ناخوشایند است به همین دلیل این اطلاع رسانی صورت می گیرد. همچنین این مدل اطلاع رسانی،  باعث جلوگیری از افزایش میزان کارکرد مشترک می شود.
 
زارعیان توضیح داد: برغم امکان قانونی قطع در این شرایط، مخابرات ارتباط خطوط مشترکان را قطع نمی کند و اگر صورتحساب مشترک به سررسید قطع رسید، مخابرات به مشترک اطلاع می‌دهد که سقف صورتحساب رسیده است.

​​