تلفن همراه

تماشا کنید/ این دستگاه شارژر را چند ثانیه ای ترمیم می کند

منبع: مهر
این دستگاه با استفاده از نور مافوق بنفش ماده ای تولید می کند که طی چندثانیه دستگاه های آسیب دیده مانند کابل شارژ را ترمیم می کند.
 
این گجت جالب با استفاده از نور مافوق بنفش قسمت های آسیب دیده کابل های شارژ و دستگاه های مختلف را ترمیم می کند. این دستگاه درعرض چندثانیه فرایند ترمیم را انجام می دهد. جالب آنکه این دستگاه چسب تولید نمی کند. بلکه ماده تولیدی آن در نور مستقیم آفتاب استفاده نمی شود.

​​