رگولاتوری

معرفی دو اپراتور خصوصی پست

منبع: ایسنا
مدیرعامل شرکت ملی پست از ابلاغ نمودار سازمانی جدید شرکت ملی پست توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور، خبر داد.
 
در مراسم معارفه معاون برنامه ریزی، پشتیبانی و توسعه مدیریت و مدیرکل دفتر مدیرعامل و امور استان ها، مدیر عامل شرکت پست درباره ابلاغ نمودار سازمانی شرکت ملی پست گفت: یک سال از تصویب اساسنامه شرکت ملی پست و ابلاغ آن می گذرد و در این مدت با توجه به الزامات قانونی برنامه ششم توسعه کشور و مدیریت خدمات کشوری مکلف به بازنگری در نمودار سازمانی خود بودیم.
 
وی ادامه داد: بر اساس این الزامات جلسات متعدد و مستمری با حضور مسئولان ارشد، میانی و کارشناسان حوزه های مختلف تشکیل و در خصوص ساختار جدید بحث و تبادل نظر شد.
 
معاون وزیر افزود: در اساسنامه جدید، ماموریت‌ها و وظایف نوینی برای شرکت ملی پست تعریف شده و همین امر لزوم بازنگری در ساختار سازمانی را دو چندان کرد.
 
مهری گفت: با توجه به معرفی دو اپراتور خصوصی پست از سوی سازمان تنظیم مقررات، توجه به توسعه بازار و چابک کردن ساختار سازمانی برای حضور موفق در فضای رقابتی اهمیت ویژه ای پیدا کرد. بر همین اساس نیز در ساختار جدید وظایف حاکمیتی و رقابتی نیز مورد توجه قرار گرفته است. در چارت سازمانی جدید سعی کردیم تمام فرآیندهای مرتبط با هر حوزه در همان بخش تعریف و مسئولیت واحدی برای یک کار در نظر گرفته شود.
 
رئیس هیئت مدیره پست با تصریح بر این موضوع که رقابت با بخش خصوصی نیاز به انعطاف و تطبیق با نیازهای مشتریان دارد گفت: تا زمانی که خود را منطبق با نیازهای مشتریان به روز نکرده و از نگاه سنتی دور نشویم دچار زیان فراوان خواهیم شد.
 
وی با اعلام این موضوع که با ورود اپراتورهای جدید حمایت دولت نیز قطع خواهد شد اظهار کرد: در دنیای امروز مشتریان به دنبال خدمت با کیفیت، قیمت مناسب و تکریم بیشتر هستند و بنابراین اگر خواستار ماندن در این فضای رقابتی هستیم نباید برای دولت هزینه ایجاد کنیم.
 
مدیرعامل پست درباره کارکنان شبکه پستی و کسب رضایت آنان نیز گفت: اگر چه آمارها نشان می دهد که حقوق کارکنان درصد قابل توجهی افزایش یافته ولی این درصدها به دلیل پائین بودن پایه حقوق کارکنان پست نمود بیشتری یافته و با این همه هنوز هم با وضعیت مطلوب فاصله داریم.
 
معاون وزیر سیستم سنتی را منسوخ دانسته و افزود: فناوری اطلاعات و تحولی که در زمینه خدمات به وجود آورده لزوم بازنگری در فرآیندها و جایگزین کردن سیستم ها بر تفکر سنتی غالب شده و باید هر چه سریع تر با طراحی سیستم ها برپایه فناوری اطلاعات، به رقابت بپردازیم.
 
وی نقش معاونت برنامه ریزی، پشتیبانی و توسعه مدیریت در معماری کلان شرکت را بسیار مهم دانست و گفت: با سیستماتیک شدن فعالیت ها، کنترل منابع و مصارف، اقدامات مربوط به نیروی انسانی، تدوین شیوه نامه ها و دستورالعمل ها، انتخاب پیمانکاران و همکاران بخش خصوصی و هر آن چه که مربوط به این حوزه است قابل کنترل و ارائه گزارش است و می توان از این طریق بر امور مدیریت درست کرد.
 
مهری ایجاد بانک های اطلاعاتی تخصصی و جامع در هر حوزه را از دیگر اقداماتی دانست که باید هرچه سریع تر برای آن اقدام شود، چرا که از طریق این بانک ها انتخاب همکاران پیمانکاران با سهولت بیشتری انجام شده و از همکاری با شرکت های پیمانکاری که دارای سابقه خوبی نیستند جلوگیری خواهد شد.
 
معاون وزیر کاهش قیمت تمام شده خدمات را منوط به استاندارد نمودن فرآیندها و بازنگری در روند خدمات دانست و گفت: مطمئناً شرکت هایی در جذب مشتری موفق خواهند شد که قیمت تمام شده خدمات را کاهش داده و کیفیت، سرعت، احترام را در همه ارکان کاری خود مدنظر قرار دهند.
 
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ملی پست در پایان خواستار دقت نظر مسئولان ستادی و اجرائی به ماموریت های جدید پستی شد و اظهار امیدواری کرد تا با سرعت دادن به روند تغییرات برای ورود به فضای رقابتی آماده شوند.

​​