رگولاتوری

تصویب ۱۵۸ میلیارد تومان وام وجوه اداره شده برای حمایت از توسعه ICT

منبع: تسنیم
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در چهار سال گذشته حدود ۱۵۸ میلیارد تومان به عنوان تسهیلات حمایتی اعطاء شده از محل وام وجوه اداره شده، تصویب کرد.
 
به منظور ارتقاء و توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و تولید برنامه‌‌های نرم‌افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه ICT، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از محل وجوه اداره شده، حمایتهایی را در قالب اجرای طرحهای فناورانه، توسعه بازیهای رایانه‌ای، توسعه نرم‌افزارهای کاربردی امن تلفن همراه، اعطای تسهیلات سرمایه در گردش و نیز حمایت از شرکتهای نوپا در دولت قبل انجام داده است.
 
هر چند که نسبت به نحوه تخصیص این وامها و شیوه غربالگری متقاضیان استفاده از آن، در ابتدای کار ابهاماتی وجود داشت اما در جدول زیر میزان حمایتهای انجام شده به تفکیک موارد فوق‌الذکر ارائه شده است.
 
تسهیلات مصوب براساس طرح تجاری ارائه شده از سوی متقاضی و تأیید شده توسط کارگروه‌های تخصصی مستقر در وزارت ارتباطات به صورت مرحله‌ای و پس از تأیید ناظران مربوطه انجام گرفته است.
 
همچنین این وزارتخانه گفته است که تسهیلات سرمایه در گردش نیز براساس قراردادهای جاری بین شرکتهای تخصصی با سازمانها و شرکتهای زیرمجموعه وزارت یا اپراتورهای بزرگ ارتباطی کشور پرداخت شده است.

​​