لبه تکنولوژی

نخستین تماس تصویری کوانتومی جهان بین چین و اتریش برقرار شد

منبع: دیجیاتو
دانشمندان چینی پس از تست های متعدد در سال جاری، توانستند نخستین تماس تصویری کاملاً امن جهان را از طریق ارتباط کوانتومی برقرار سازند. این تماس که بین آکادمی های علوم چین و اتریش صورت گرفت، نقطه عطفی در حوزه مخابرات به شمار می رود و تأثیر شگرفی بر آینده ارتباطات ایمن در فواصل دور خواهد داشت.
 
روش سنتی مخابرات دیجیتالی که با تکیه بر توابع ریاضیاتی صورت می گیرد، همواره با استفاده از ابزارهای مناسب و دانش فنی کافی قابل نفوذ و شنود خواهد بود. با این حال مخابرات کوانتومی به ارسال اطالعات از طریق ذرات در هم تنیده نور می پردازد.
 
دولت چین از ماهواره ای به نام Micius برای برقراری این ارتباط غیر قابل هَک استفاده می کند. انتقال داده به این روش به قدری ایمن است که حتی تلاش برای نفوذ در آن به راحتی شناسایی خواهد شد.
 
«یوهانس هندشتاینر» عضو آکادمی علوم اتریش می گوید:
 
اگر کسی تلاش کند تا فوتون های در حال تبادل بین ماهواره و ایستگاه زمینی را در اختیار گرفته و قطبش آنها را بسنجد، حالت کوانتومی فوتون ها تغییر می کند و هکر به راحتی شناسایی می شود.
 
البته احتمال اینکه در آینده فردی بتواند این روش ارتباطی را هَک کند هم وجود دارد، اما در حال حاضر مخابرات کوانتومی ایمن ترین شیوه انتقال داده به شمار می رود. به گفته آکادمی علوم چین، آنها قصد دارند تست های مشابهی را بین چین و سنگاپور، ایتالیا، آلمان و روسیه انجام دهند و زمانی که پای روسیه به ماجرا باز شود، قطعاً آمریکایی ها هم بیکار نخواهند نشست.

​​