رگولاتوری

مدیرکل انتقال و ماهواره زیرساخت، معاون نظارت رگولاتوری شد

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در حکمی مجید حقی را بعنوان معاون نظارت و اعمال مقررات این سازمان منصوب کرد.
 
yufghuk.jpg
به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، مجید حقی پیش از این مدیرکل طرح و توسعه شبکه انتقال و ماهواره شرکت ارتباطات زیرساخت بوده و تحصیلات وی در رشته مهندسی مخابرات و مدیریت راهبردی امنیت فضای سایبر بوده است.

​​