لبه تکنولوژی

اردن شهر فناورانه می سازد

دولت اردن قصد دارد در صحراهای این کشور یک شهر فناورانه بسازد و بخشی از جمعیت پایتخت را به آنجا سوق دهد.
به گزارش مهر به نقل از نیوزویک، قرار است تا ۳۰ سال دیگر شهری فناورانه در صحراهای اردن ساخته شود.
 
وزیر کشور اردن برنامه برای ساخت این شهر را اعلام کرده است. به این ترتیب اردن نیز به بقیه کشورهای خاورمیانه پیوست که سرمایه گذاری کلانی روی پروژه های چند میلیون دلاری فناورانه می کنند.
 
این درحالی است که برخی کارشناسان هشدار می دهند ساخت چنین شهرهایی کاری مشکل است و معتقدند بهسازی نمونه های فعلی بهتر است.
 
درهرحال دولت اردن قول داده بخش زیادی از جمعیت امان(پایتخت) را به شهر سوق دهد.

​​