بازار سرمایه

وزارت ارتباطات مجوز فروش اموال غیرمنقول خود را گرفت

 
لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور به وزارت ارتباطات مجوز فروش اموال غیرمنقول خود را تا سقف ۵ هزار میلیارد ریال داد.
به گزارش مهر، تبصره ۱۶ بند «و» ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۷ که هم اکنون برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است؛ به وزارت ارتباطات و دستگاههای وابسته اجازه داده است تا سقف ۵ هزار میلیارد ریال اموال غیرمنقول خود را که واگذاری آن مشمول سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نمی شود، با رعایت قوانین و مقررات مربوط، به فروش برسانند و منابع حاصله را به حساب خاص نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند.
 
براین اساس مقرر شد منابع حاصل از این فروش، پس از تصویب هیات وزیران برای افزایش سرمایه پست بانک اختصاص یابد.
 
این بند از تبصره ۱۶ شامل وزارت کار نیز می شود و این وزارتخانه باید منابع حاصل را برای افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون هزینه کند.

​​