تلفن همراه

تلاش ZTE برای حل مشکل تحریم آمریکا

شرکت زد تی ای چین در حال یافتن راه حلی برای تحریم آمریکا در زمینه ممنوعیت فروش قطعات و نرم افزایش های آمریکایی به این شرکت است.
 
 
به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، شرکت زد تی ای چین در حال یافتن راه حلی برای تحریم آمریکا در زمینه ممنوعیت فروش قطعات و نرم افزایش های آمریکایی به این شرکت است که حیات این شرکت چینی را تهدید می کند.
 
این شرکت تولید کننده تلفن های همراه و تجهیزات مخابراتی در اظهاریه ای که تسلیم بورس هنگ کنگ کرده آورده است، زد تی ای «از تجربیات گذشته خود در زمینه تبعیت از مقررات کنترل صادرات درس گرفته و اهمیت زیادی برای همکاری در زمینه تبعیت از مقررات کنترل صادرات قائل است.»
 
در این اظهاریه همچنین تاکید شده که زد تی ای «به شکلی فعال در حال مکاتبه با طرف های مربوطه و جستجو برای یافتن راه حلی برای محدودیت صادراتی اعمال شده از سوی دولت آمریکاست.»
 
مقام های دولت آمریکا هفته گذشته شرکت های این کشور را برای مدت 7 سال از فروش محصولاتشات به شرکت زد تی ای منع کردند. دولت آمریکا گفته، این شرکت که قبلا تحریم های وضع شده علیه ایران را نقض کرده بود، به مفاد مصالحه خود با دولت آمریکا در این زمینه عمل نکرده است.
 
شرکت زد تی ای دیروز اعلام کرد، یک کمیته مدیریت تبعیت از مقررات تحریمی را به ریاست مدیر ارشد خود تشکیل داده است.
 
این شرکت همچنین اضافه کرده که در زمینه تبعیت از مقررات کنترل صادرات سرمایه گذاری کرده و ضمن آموزش تبعیت از مقررات کنترلی به کارکنان خود، با تحقیقات مستقل در زمینه بررسی تبعیت از مقررات کنترل صادرات همکاری نموده است. یک مقام وزارت بازرگانی آمریکا گفت، این وزارتخانه از شرکت زد تی ای درخواست کرده که شواهد بیشتری در زمینه اقدامات انجام شده ارائه دهد.
 
 

​​