فناوری اطلاعات

وزیر ارتباطات: دولت از فضای مجازی صیانت می کند

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: دولت مصمم به صیانت از گردش آزاد اطلاعات ، فضای مجازی و زمینه های شغلی ایجاد شده در آن می باشد.

محمد جواد آذری جهرمی روز پنجشنبه در جلسه شورای هماهنگی مدیران ict اردبیل افزود: دولت متعهد به صیانت و پاسداری از اشتغال و امنیت ذهنی مردم در فضای مجازی است و در حوزه اختیارات خود اقدامی در راستای خدشه دار کردن این مهم نمی کند.
وی بیان کرد: مسایل مربوط به فیلترینگ در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نبوده بلکه تصمیم در این زمینه توسط کارگروهی متشکل از 12 عضو صورت می گیرد که وزیر ارتباطات یکی از آنها می باشد.
وی با بیان اینکه دولت به تعهدات خود در حوزه ارتباطات پایبند است، گفت: در برخی موارد نیاز به اصلاح قوانین وجود دارد و این در حیطه وظایف مجلس شورای اسلامی است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به رشد زیرساخت های ارتباطی در کشور گفت: 80 درصد روستاهای بالای20 خانوارکشور در برنامه ششم توسعه از چهار امکانات ارتباطی بهره مند خواهند شد و تعداد روستاهای بهره مند از تعدادی از این امکانات نیز به 90 درصد خواهد رسید.
آذری جهرمی با بیان اینکه در رابطه با اشتغال در حوزه ict برنامه های متعددی مد نظر است، بیان کرد: طرح پیاده سازی شهر هوشمند یکی از این برنامه بوده و استفاده از فناوری اطلاعات در بخش کشاورزی هم مد نظر است.
وی گفت: استان اردبیل در این زمینه بعنوان آزمونه (پایلوت) انتخاب و بر این اساس 2هزار هکتار از زمین های کشاورزی دشت مغان زیر پوشش سامانه هوشمند کشاورزی قرار گرفته و انتظار می رود بعنوان الگویی برای تسری در سایر نقاط کشور مطرح شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اقدام های خوب در این حوزه در استان اردبیل گفت: در سال جاری سه هزار شغل در حوزه ارتباطی این استان ایجاد شده و برای توسعه آن باید تلاش ببیشتری شود.
وی اضافه کرد: اردبیل استان موفقی در حوزه ارتباطات بوده و در 2 سال گذشته شاخص توسعه استان در این بخش پنج رتبه رشد داشته و در پوشش ارتباطات روستایی هم در رتبه سوم کشور قرار دارد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای دیدار یک روزه از استان و شرکت در جشن روز جوان پنجشنبه وارد اردبیل شد. 

​​