رگولاتوری

حق وتو دولت هلند براي اينترنت و مخابرات

هلند پس از فرانسه دومين کشور عضو اتحاديه اروپايي که به دنبال کنترل و محدود سازي فضاي مجازي و مخابراتي خود برآمده است.
 
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از پاريس، هلند پس از فرانسه دومين کشور عضو اتحاديه اروپايي است که به دنبال کنترل و محدودسازي فضاي مجازي و مخابراتي خود برآمده است. در همين رابطه دولت هلند لايحه اي را تنظيم کرده که در صورت تصويب آن توسط مجلس، مسووليت محدودسازي يا قطع ارتباطات مخابراتي و اينترنتي در صورت نياز بعهده وزرا خواهد بود.
 
 

​​