فناوری اطلاعات

اپل میزهای مخصوص برای کارمندان خود می‌سازد

 
کارمندان اپل پارک، صاحب میزهای تحریر جدیدی می‌شوند که در حالت ایستاده و نشسته می‌توانند به کار روی آن ادامه دهند. این میزها با یک دکمه تغییر وضعیت می‌دهند و به طور شخصی ساخته می‌شوند.
به گزارش مهر به نقل از بلومبرگ، تیم کوک مدیر ارشد اجرایی اپل اعلام کرد: تمام کارمندان در اپل پارک، جدید صاحب میزهای تحریر ایستاده ای می‌شوند که به طور شخصی برای آنها ساخته می‌شود.
 
این میزها به کارمندان اجازه می‌دهد، با فشار یک دکمه در وضعیت ایستاده یا نشسته به کارهای خود رسیدگی کنند.
 
این درحالی است که کوک در سال ۲۰۱۵ گفته بود: «نشستن نوع جدیدی از سرطان است». در همین راستا او در مصاحبه ای تازه با بلومبرگ گفت: ما برای تمام کارمندانمان میزهای تحریر ۱۰۰ درصد ایستاده فراهم کرده ایم. کارمند می‌تواند مدتی بایستد، سپس بنشیند و فعالیت خود را در هر دو حالت ادامه دهد. این روند برای سبک زندگی بسیار بهتر است.
 
این میزها مجهز به دکمه ای هستند که سطح آنها را بالا و پایین می‌کند. هنوز میزهای جدید اپل رونمایی نشده اند اما تاکنون مشخص شده کارمندان می‌توانند روی صندلی‌های ۱۲۰۰ دلاری ویترا بنشینند.
 
این درحالی است که کوک معتقد است ایستادن و حرکت داشتن هنگام کار بسیار مهم است.
 
اپل پارک سال گذشته افتتاح شد. در این پردیس ۵ میلیارد دلاری ۱۲ هزار کارمند فعالیت می‌کنند.

​​