فناوری اطلاعات

نظارت بر کاهش قیمت در بازار سخت‌افزار

منبع: دنیای‌اقتصاد
برخی از قطعات کامپیوتری که در هفته‌های گذشته با افزایش قیمت همراه بودند، در هفته‌های آتی قرار است نزول قیمت پیدا کنند.
پس از انتشار فهرست شرکت‌هایی که از دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات قطعات کامپیوتری دریافت کردند، حالا ناظران کنترل قیمت در بازار می‌گویند این شرکت‌ها باید با قیمت‌های متناسب با ارز دریافت کرده اجناس خود را به فروش برسانند.
در همین زمینه اتحادیه رایانه تهران نیز اطلاع داده در بازارسخت‌افزار تهران نظارت بر قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند تا آن دسته از شرکت‌ها که اجناس وارداتی داشتند کالایشان را با قیمت مناسب در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند.
با این اوصاف به نظر می‌رسد تغییراتی از جنس کاهش قیمت محصولات کامپیوتری در این بازار به زودی به وقوع می‌پیوندد. در ادامه آخرین قیمت برخی محصولات کامپیوتری در بازارهای داخلی ارائه شده است.
 

​​