فناوری اطلاعات

انتشار اطلاعات زمین شناسی در بستر وب

منبع: مهر
رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور از دسترسی آزاد به اطلاعات پایه این سازمان در بستر وب در راستای استفاده تمام دستگاه ها از این منابع اطلاعاتی خبر داد.
 
راضیه لک با اشاره به تولید اطلاعات پایه برای بخش های دولتی و خصوصی در حوزه زمین شناسی که برعهده این سازمان گذاشته شده، گفت: تمامی بخش ها، اعم از بخش های دولتی و خصوصی و حتی افراد می توانند از این اطلاعات پایه و کاربردی استفاده کنند.
 
وی انتشارات اطلاعات بر بستر web gis را گامی در جهت الکترونیکی کردن اطلاعات و خدمات سازمان زمین شناسی عنوان و تصریح کرد: این موضوع به مکان محور کردن اطلاعات کمک می کند.
 
لک با بیان اینکه اطلاعات مربوط به زمین شناسی که در حال تولید است در دو حیطه مرتبط با مخاطرات زیست محیطی از جمله آلودگی ها، فرونشست های زمین، سیل و زلزله و نیز اطلاعات معدنی و شناسایی پتانسیل های معدن تولید می شود خاطرنشان کرد: این اطلاعات برای سازمان محیط زیست، شهرداری ها و سازمان فضایی می تواند مفید باشد.
 
رئیس سازمان زمین شناسی ادامه داد: اطلاعات مربوط به زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور بیش از ۶۰ سال خدمت دارد و باید با انتشار آزاد اطلاعات بتوان از این منبع دیتا استفاده بهینه شود.
 
رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور با بیان اینکه دسترسی آزاد به اطلاعات نیازمند بستر الکترونیکی است، گفت: این بستر در حال طراحی و ورود اطلاعات بر مبنای وب gis است.
 
معاون وزیر صنعت خاطرنشان کرد: تولیدات اطلاعاتی زمین شناسی از طریق پروژه اپن دیتا در اختیار دستگاه ها قرار می گیرد و دولت با نامه و مکاتبه و حتی فعالان این بخش می توانند از این اطلاعات استفاده کنند.
 
لک اظهار داشت: اطلاعات مرتبط با زمین شناسی و اکتشافات معدنی برای توسعه عمرانی به کار گرفته می شود و هر سازمان و نهادی قبل از هر اقدام عمرانی و احداث می تواند این اطلاعات را از سازمان زمین شناسی استعلام کند.
 
وی افزود: تاکنون به دلیل ارتباطات کم میان دستگاه ها این اطلاعات آن طور که باید منتقل نمی شد اما با جلسات متعددی که با سازمان فضایی، سازمان جغرافیایی ارتش و سازمان نقشه برداری داشته ایم، به فکر تجاری سازی اطلاعات و دسترسی آزاد به دیتا برای اشتغال زایی و توسعه کسب و کار در این بخش افتادیم.

​​