تلفن همراه

ارتباط تلفنی مشترکان در ۸ مرکز مخابراتی مختل می شود

به دلیل انجام عملیات کابل برگردان، ارتباط تلفنی مشترکان در ۸ مرکز مخابراتی تهران طی ۳ روز آینده با اختلال همراه است.
 
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شمشک، ابوذر و آزادگان از امروز ۱۵ مردادما آغاز شده و در مراکز مخابراتی پاسداران، انبیاء( شهرستان اسلامشهر)، توحید، لواسان و شهید عاطف از فردا ۱۶ مردادماه آغاز می شود.
 
با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات شمشک با پیش شماره ۲۶۵۲ در محدوده شهر شمشک و در مرکز مخابرات ابوذر با پیش شماره های ۶۶۱۰، ۶۶۱۵، ۶۶۱۹، ۶۶۲۸، ۶۶۶۰ الی ۶۶۶۹، ۶۶۳۹، ۶۵۸۱، ۶۵۸۳ در محدوده بزرگراه فتح، بلوار معلم، شهید سبحانی، بلوار الغدیر به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.
 
مشترکان مرکز مخابرات آزادگان با پیش شماره های ۸۶۰۳، ۸۶۰۴، ۸۸۱۷، ۸۸۴۹، ۸۸۵۰، ۸۸۵۴، ۸۸۷۳ الی ۸۸۷۶ نیز در محدوده سیبویه شمالی، عربعلی، کوچه دوازدهم و چهاردهم در ۳ روز آینده در ارتباط تلفنی خود با اختلال مواجه می شوند.
 
همچنین ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات پاسداران با پیش شماره های ۲۲۵۴ الی ۲۲۵۹، ۲۲۷۶ الی ۲۲۷۹، ۲۶۶۵ در محدوده جهانتاب، خیابان بیلگرپورغربی و در مرکز مخابرات انبیاء ( شهرستان اسلامشهر)  با پیش شماره ۵۶۸۳ در محدوده انبیاء، توحید، ا... اکبر، طالقانی از فردا به مدت ۳ روز اختلال دارد.
 
ارتباط تلفنی مشترکان مرکز مخابرات توحید با پیش شماره های ۶۶۱۲، ۶۶۴۲، ۶۶۴۳، ۶۶۵۷ الی ۶۶۵۹، ۶۶۹۰ الی ۶۶۹۴ در محدوده خیابان های آزادی، کلهر، بزرگراه نواب، رودکی نیز در ۷۲ ساعت آینده دارای اختلال خواهد بود.
 
مشترکان مرکز مخابرات لواسان از ساعت ۲ بامداد فردا ۱۶ مرداد به مدت ۴ ساعت و مرکز مخابرات شهید عاطف از ساعت ۲۴ فردا به مدت ۶ ساعت در ارتباط تلفنی خود با اختلال مواجه می شوند.

​​