فناوری اطلاعات

شرکت‎های دانش‎بنیان تأثیر زیادی از نوسانات ارزی ندیدند

منبع: مهر
معاون رییس جمهور بابیان اینکه کسی موضوع تاثیر مسایل ارزی در شرکت‎های دانش‎بنیان را نفی نمی‎کند، گفت: شرکت‎های دانش‎بنیان کمتر از سایر بخش‎های صنعت از نوسانات نرخ ارزی تاثیرپذیری خواهند داشت.
سورنا ستاری با تاکید بر اینکه قطعا مسایل ارزی تاثیرات خوبی روی شرکت‎های دانش‎بنیان نمی‎گذارد، گفت: کسی نمی‎تواند این موضوع را نفی کند ولی شرکت‎های دانش‎بنیان کمترین چالش را میان سایر بخش‎های مختلف در این زمینه دارند و کمترین تاثیرپذیری را در تغییرات نرخ ارزی خواهند داشت. وی در خصوص شروع تحریم های آمریکا در آبان ماه گفت: تحریم ها خیلی وقت است که شروع شده و فکر نمی کنم اتفاق خاصی در آبان ماه رخ دهد. چون مدتها است که تحریم ها اعمال شده است. وی در خصوص نوسانات نرخ ارزی و تاثیر آن بر شرکت‎های دانش‎بنیان افزود: قطعا تثبیت سیاستگذاری ها از سوی دولت می تواند مسائل و مشکلات شرکت‎های دانش‎بنیان را برطرف سازد.

​​