فناوری اطلاعات

جدیدترین اطلاعات درباره 24 میلیون و 700 هزار بازیکن موبایلی کشور

گزارش «نمای نزدیک 1396» با عنوان «پلتفرم موبایل: بلوغ» به تحلیل داده‌های برگرفته از پیمایش ملی مرکز تحقیقات بازی‌های دیجیتال در سال 1396 با نمونه آماری 8000 نفری می‌پردازد و اطلاعاتی از 24 میلیون و 700 هزار بازیکن موبایلی کشور در اختیار قرار می‌دهد.
 
پلتفرم موبایل در سال 2018 بیش از نیمی از بازار بازی‌های دیجیتال در دنیا را از آنِ خود کرده است؛ این عبارتی است که باید بر روی آن مکث کرد. بازی‌های موبایلی در سال‌های اخیر، دالان جدیدی برای جذب و ماندگاری مخاطب بازی‌های دیجیتالی بوده‌اند. شاید رشد خیره‌کننده شاخص‌های متعدد مصرف و بازار بازی‌های موبایلی را در طی سال‌های اخیر بتوان متاثر از عوامل مهمی دانست که به لحاظ ماهوی با این پلتفرم عجین هستند.
تغییرات فناورانه در نسل‌های اینترنت همراه و به تبع آن افزایش سرعت، گسترش دسترسی به اینترنت و رشد محبوبیت شبکه‌های اجتماعی از یک سو و افزایش تعداد سیم‌کارت‌های فعال و ازدیاد گوشی‌های هوشمند و تبلت‌ها را از سویی دیگر می‌توان از عوامل فراگیر شدن استفاده از بازی‌های موبایلی و به خصوص بازی‌های چندنفره آنلاین دانست. در ایران اما به دلیل موانعی در استفاده از پلتفرم‌های رایانه و کنسول، طی شدن این روند با سرعت بیشتری صورت گرفته و موجب جهشی شگرف در تعداد بازیکنان و بازار بازی‌های دیجیتال در سال‌های اخیر شده است.
 

​​