رگولاتوری

با حکم وزیر ارتباطات؛ رئیس سازمان فناوری اطلاعات عضو موظف هییت عامل این سازمان هم شد

 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امیر ناظمی اشنی را به عنوان عضو موظف هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات منصوب کرد.
 
 
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با حکمی امیر ناظمی اشنی را به عنوان عضو موظف هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران منصوب کرد.
 
در این حکم آمده است: نظر به شایستگی و تجارب ارزشمندتان در امور مدیریتی و به استناد ماده (15) اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران، جنابعالی را به مدت دو سال به سمت «عضو موظف هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران» منصوب می نمایم.
 
بنابر این گزارش، چندی پیش نیز بعد از بازنشستگی رسول سراییان، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امیر ناظمی را به عنوان رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران منصوب کرده بود.

​​