فناوری اطلاعات

دسته‌بندی بازی‌ها به منظور دریافت‌ کمک‌های مالی و خدماتی

منبع: ایلنا
رتبه‌بندی بازی‌سازان به منظور ارائه حمایت‌های بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای انجام می‌گیرد.
 
حسن کریمی قدوسی مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای گفت: این رده‌بندی که با هدف شفافیت ارائه خدمات و حمایت‌ها به بازی‌سازان انجام می‌پذیرد برای دومین سال متوالی اتفاق می‌افتد و نام این پروژه همگرا است.
 
وی افزود: حمایت‌های مالی، زیرساختی، آموزش و آماده‌سازی تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری بخشی از خدماتی است که به بازی‌سازان ارائه خواهد شد.
 
کریمی با بیان اینکه کمک‌های مالی ارائه شده به طور وام پرداخت خواهد شد اظهار کرد:‌ با توجه به رتبه‌بندی‌ای که توسط بنیاد صورت می‌گیرد بخش قابل توجهی از این کمک‌های مالی بدون بازپرداخت خواهد بود.
 
به گفته کریمی حدود یک میلیارد تومان از بودجه بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای برای پروژه همگرا در نظر گرفته شده است  که ما تلاش می‌کنیم این عدد را به 2 میلیارد تومان برسانیم.
 
وی ادامه داد: در نظر داریم تا با عوارضی که از بازی‌سازان خارجی دریافت می کنیم مقدار حمایت‌های مالی را به عدد مورد نظر برسانیم.
 
مدیرعامل بنیاد ملی بازی های رایانه‌ای با اشاره به اینکه تعاملات خوبی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی ریاست جمهوری صورت گرفته است گفت: رتبه‌ بندی‌های انجام شده در پروژه همگرا می‌تواند عامل موثری در میزان حمایت‌ها توسط نهادهایی مثل وزارت ارتباطات از بازی‌سازان باشد.
 
وی درباره نحوه ارزیابی بازی‌ها گفت: این کار به وسیله تیمی از کارشناسان صورت می‌گیرد و این ارزیابی به طور سالیانه انجام می‌پذیرد.

​​