تلفن همراه

3 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهید جعفری، پاسداران، شهید غریبی از تاریخ 13 آذر ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید جعفری با پیش شماره های 2240 الی 2243، 2217، 2218، 2670، 2680، 2635، 2664 در محدوده خیابانهای یمن، تابناک و در مرکز مخابرات پاسداران با پیش شماره های 2254 الی 2259، 2276 الی 2279، 2665 در محدوده گلستان سوم تا پنجم، اتوبان صیاد شیرازی، بنی فاطمه، افشاری به مدت 72 ساعت و در مرکز مخابرات شهید غریبی با پیش شمار ه های 2220، 2221، 2223، 2224، 2239، 2267 از ساعت 2 بامداد به مدت 4 ساعت با اختلال همراه است.
 

​​