تلفن همراه

تعیین اجاره بهای سایت‌های اپراتور ارتباطی ایرانسل در اراک

جلسه تعیین اجاره بهای سایت‌های اپراتور ارتباطی ایرانسل در شهر اراک در دفتر امور شهری و شوراهای استانداری برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مرکزی، در این جلسه لادن مهدوی سرپرست اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات این استان با اشاره به نقش انکار ناپذیر ارتباطات در زندگی مردم، گفت:  ضروری است تا شهرداری‌ها با اپراتورهای ارائه دهنده خدمات ارتباطی برای ایجاد سایت‌های جدید همکاری کنند.
 
وی افزود: از شهرداری اراک می خواهم در روند انجام تشریفات قانونی واگذاری زمین در نقاط شناسایی شده توسط شرکت ارتباطی ایرانسل، برای توسعه ارائه خدمات این شرکت همکاری لازم را داشته باشند.
 
مهدوی در خصوص نرخ اجاره بها محل استقرار سایت‌های ارتباطی موجود در سطح شهرستانهای استان گفت: میزان مورد درخواست برخی شهرداری‌ها بابت افزایش اجاره سایت‌ها منطبق با قیمت‌های متعارف نیست و لازم است با نظارت دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اتحاد رویه‌ای در این خصوص در سطح استان شکل گیرد.
 
در ادامه این جلسه زرنوشه، معاون دفتر امورشهری و شوراهای استانداری نیز گفت: با توجه به نقش شهرداری‌ها در خدمات‌دهی عمومی به مردم و گسترش فضای تبادل اطلاعات به عنوان یکی از نیازهای شهروندان، ضرورت تعامل و همکاریشهرداری‌ها ضروری و اجتناب ناپذیر است و فضای همکاری باید به صورتی باشد که ضمن حفظ حقوق شهروندان، اقدامات لازم در خصوص گسترش فضای ارتباطی انجام شود.
 
بر اساس این گزارش،  این جلسه با حضور لادن مهدوی سرپرست اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مرکزی، زرنوشه معاون دفتر امور شهری و شوراها استانداری، مدیر فضای سبز شهری و فاوا شهرداری اراک و نماینده شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل در دفتر امور شهری و شوراهای استانداری برگزار شد.
 

​​