فناوری اطلاعات

7 میلیون ایرانی هنوز روی کامپیوتر بازی می کنند

گزارش نمای نزدیک 1396 مربوط به پلتفرم رایانه نشان می دهد بازیکنان این پلتفرم در مجموع افزایش داشته اما سهم درآمد بازار آن نسبت به دو پلتفرم دیگر در کشور روندی کاهشی را طی کرده است.
 
به گزارش بنیاد ملی بازی های رایانه ای، براساس این گزارش بازی های پلتفرم رایانه در ایران همچنان حدود 7 میلیون کاربر دارند که نیمی از آنان را نوجوانان تشکیل می دهند. این میزان از بازیکنان، اغلب به طور سنتی متاثر از بازی های سبک تیراندازی و دو بازی فوتبالی پر طرفدار هستند. اینکه نزدیک به نیمی از بازیکنان رایانه ای، بازی های آنلاین نیز انجام می‎ دهند، ظرفیت نشر بازی های رایانه ای آنلاین خارجی، بومی سازی اینگونه بازی ها و حتی تولید بازی های رایانه ای با مخاطبان انبوه را تا حدی نمایان می سازد. 
نکته مهم دیگری که نظرها را جلب می کند این است که درصدی از بازیکنانی که روی رایانه خانگی بازی می کرده اند، برای بازی کردن به استفاده از لپ تاپ روی آورده اند و این در حالی است که اکثر این افراد، رایانه های خانگی را نیز رها نکرده اند. یکی از مهم ترین دلایل پسوند «کورسو» در نامگذاری این گزارش این بوده که اگر چه تعداد بازیکنان این پلتفرم در مجموع افزایش داشته اما سهم درآمد بازار آن نسبت به دو پلتفرم دیگر در کشور روندی کاهشی را طی کرده است. بازار پلتفرم موبایل به لطف کانال های توزیع دیجیتال و امکان پرداخت آنلاین رونق گرفته، بازار پلتفرم کنسول هم به لطف اقبال کم نظیر به کنسول خانگی PS4 و نشکستن قفل بازی های آن تا مدت ها محملی برای خرید بازی های اورجینال بوده است اما متاسفانه بازار پلتفرم رایانه در سال های اخیر از ویژگی های هیچکدام از دو پلتفرم مذکور، بهره نبرده و موجب شده است که این پلتفرم مفری برای رایگان بازی کردن بازی های مشترک با کنسول باشد. از طرفی، ملزومات سخت افزاری بازی های رایانه ای نیز استفاده از این پلتفرم را برای مخاطبان بسیاری در کشور محدود کرده است. اگر قائل به شکست نسبی کانال های بومی توزیع دیجیتال بازی های رایانه ای باشیم، به نظر می رسد در این شرایط، تنها کورسوی امید بازار این پلتفرم در کشور، بازی های آنلاین با کاربران انبوه باشد که اخیرا به دلیل موفقیت نسبی یک بازی تیراندازی آنلاین این امیدواری قوت گرفته است.
از این رهیافت شاید بتوان به کانال های توزیع دیجیتال بومی نیز جانی دوباره بخشید و بدین وسیله به حمایت و پشتیبانی از تولیدکنندگان بومی و سنتی اینگونه بازی ها در ایران پرداخت.

​​