تلفن همراه

احتمال تغییر نرخ مکالمات بین الملل

منبع: ایبنا
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در پاسخ به اینکه آیا سال آینده در صورت تغییر قیمت ارز نیمایی، قیمت اینترنت تغییری خواهد داشت یا نه؟ گفت: شرکت ارتباطات زیرساخت برای تغییر نرخ اینترنت هیچ برنامه ای ندارد.
 
صادق عباسی شاهکوه در عین حال افزود: افزایش قیمت صرفا در صورت تغییر قراردادها و افزایش قیمت ارز نیمایی که شرکت زیرساخت خریداری می کند در بحث مکالمات بین الملل مطرح است.
وی گفت: در مدلی که شرکت زیرساخت به دنبال اجرای آن است، اپراتورها قرارداد  خود را برای مکالمات بین الملل منعقد می کنند و هزینه و درآمد هم مربوط به خودشان می شود  صرفا باید هزینه انتقال ترافیک را به شرکت زیرساخت منتقل کنند که رشد بازار و کاهش هزینه اپراتورها با دریافت تخفیف از قراردادها را به دنبال دارد و شرکت زیرساخت نیز دیگر درگیری برای قرارداد با اپراتورهای داخلی و خارجی نخواهد داشت.
 

​​