فناوری اطلاعات

سهم ایران از گیم تقریباً صفر است

منبع: ایسنا
رییس دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان این‌که مرکز نوآوری دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر و بانک ملت در سه زمینه هوش، رباتیک و گیم فعالیت خواهند کرد، گفت: گیم در حال حاضر چهارمین بیزینس بزرگ دنیاست و سهم ما به عنوان جمهوری اسلامی از این بیزینس تقریباً صفر است.
 
دکتر محدث خراسانی امروز در افتتاحیه مرکز نوآوری دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر و بانک ملت گفت: بانک‌ها در یک محیط رقابتی تنگاتنگ به سمت نسل چهارم شدن پیش می‌روند. بانک‌های نسل چهارم بانک‌هایی رقابتی و ریسک‌پذیر هستند و برای رسیدن به اهداف خود نیازمند ارتباط با مراکز تحقیقاتی همچون دانشگاه‌ها هستند.
 
وی با اشاره به حرکت دانشگاه‌ها در مسیر تبدیل شدن به دانشگاه‌های نسل سوم گفت: دانشگاه‌ها در یک محیط بسیار رقابتی به سمت نسل سوم شدن پیش می‌روند. دانشگاه‌های نسل سوم دانشگاه‌هایی کارآفرین هستند که با صنعت ارتباط دارند. امروز افتتاحیه این مرکز را جشن می‌گیریم و امیدواریم در پرتو آن به اهداف خود نزدیک شویم.
 
رئیس دانشکده ریاضی و علوم‌کامپیوتر امیرکبیر درباره بانک ملت اظهار کرد: این بانک بانکی رقابتی و پیشتاز است و در حال حرکت به سمت مشتری‌مداری است. دانشکده ریاضی دانشگاه امیرکبیر هم در رتبه بندی شانگهای رتبه ۳۰۰ جهان را دارد و در رنکینگ ISC دانشکده ریاضی اول کشور است همچنین دانشکده علوم کامپیوتر امیرکبیر بنابر رتبه‌بندی شانگهای در جایگاه ۲۰۰ جهان قرار گرفته است. امیدواریم این رویداد اتفاق مثبتی باشد که به سمت نوآوری در امور بانکی پیش رود.
 

​​