تلفن همراه

عکس: ایرانسلیها اجازه قطع ارتباطات مخابراتی در نقاط سیل‌زده را ندادند

به گزارش ایلنا، برقراری ارتباط یکی از  مهمترین اتفاقاتی است که باید در جریان یک بحران اتفاق بیفتد. در جهان امروز که ارتباطات عمدتاً با زیرساخت‌های ارائه شده توسط اپراتورهای تلفن همراه میسر می‌شود، عملکرد اپراتورها در شرایط بحرانی را حیاتی‌تر کرده است. در مجموعه حاضر عکاس نیروهای فنی شرکت ایرانسل هستند که در جریان سیل‌ استان گلستان در نقاط مختلف در شرایط سخت اجازه قطعی ارتباط را نداده‌اند.

 


​​