تلفن همراه

اپراتورهای تلفن همراه سال ۹۷ را چطور گذراندند؟

بازار اشباع ارتباطات، حریف رقابت سنگین و پر افت‌و‌خیز اپراتورهای ارتباطی نیست و تحول در سطح بازار رقابتی آنها همچنان ادامه دارد.
 
 
 
تعداد مشترکان تلفن همراه طی دهه اخیر همواره روندی افزایشی داشته و تقریبا هر سال توانسته به رکوردی جدید نسبت به سنوات قبل خود دست یابد و از این جهت حائز اهمیت در بررسی ماهیت است زیرا حوزه‌های ارتباطی دیگر همواره با افت و خیزهای بسیاری در مسیر توسعه مواجه هستند.
 
براساس آمار رسمی ارائه شده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در حال حاضر بالغ بر 88 میلیون و 722 هزار مشترک تلفن همراه در کشور وجود دارد که توانسته ضریب نفوذ این بخش را به نسبت جمعیت، به 108 درصد برساند.
 
با وجود اینکه طی سال‌های اخیر گزارش‌های مفصلی درباره بازار اشباع ارتباطات همراه مخابره در سبک‌های مختلف خبری و تحلیلی ارائه شده اما بازار رقابت بین بازیگران این حوزه همچنان داغ داغ است و حداقل این را می‌توان از جدل‌های تبلیغاتی آنها بر بسترهای ارتباطی شاهد بود.
 
بر این اساس تصمیم گرفتیم وضعیت و جایگاه فعلی اپراتورهای اصلی تلفن همراه کشور را در مقایسه با جایگاه مشابه سال قبل‌شان بررسی کنیم و شاخص‌های اصلی رقابتی آنها را در دو جدول زیر بگنجانیم تا قابلیت مقایسه و ارزیابی برای تمامی کاربران امکان‌پذیر باشد.
 
آمار تعداد مشترکان به صورت فصلی (سه ماهه) در نظر گرفته شده اما ارقام مربوط به ضریب نفوذ، به صورت تجمیعی براساس آخرین وضعیت اپراتورها است.
 
سهم بازار هم قدرت رقابتی اپراتورها و به عبارتی میزان نقش‌آفرینی آنها در جامعه را بازگو می‌کند.
 
برای فهم بیشتر جایگاهی که اپراتورها توانستند طی سال 97 به آن دست یابند، جداول زیر را مشاهده کنید.
 

​​