باندپهن ثابت

آخرین وضعیت خطوط تلفن ثابت در ایران

ضریب نفوذ تلفن‌ثابت در کشور، طی 5 سال اخیر با وجود توسعه آهسته 0.09 درصد رشد داشته که انتظار می‌رود با راه‌اندازی سامانه ثبت ‌نام اینترنتی تلفن ثابت تحت نظارت دولت، از تعداد فیش‌های در نوبت دریافت تلفن کاسته شود.
 
 

به گزارش فارس، دهه 80 زمان طلایی تلفن ثابت در کشور بود که دوره طولانی صف‌های طویل واگذاری تلفن‌ثابت به پایان رسید و واگذاری تلفن ثابت در کشور به روز شد.

 

به طوری که ۸۵۰ هزار خط تلفن ثابت واگذار شده در ابتدای انقلاب به حدود ۱۸ میلیون خط در سال ۱۳۸۴ و ۲۴ میلیون خط در سال تا ۱۳۸۸ رسید.

اما پس از این دوره اوج، بار دیگر روند واگذاری تلفن ثابت در کشور دچار افول شد و بار دیگر انتظار برای دریافت تلفن ثابت در برخی مناطق کشور به ماه‌ها و حتی سال کشید.

جدول زیر آمار رسمی از تلفن منصوبه، دایری و ضریب نفوذ خطوط تلفن ثابت کشور در 5 سال اخیر است.

آمار منصوبه تلفن ثابت 1392

32.355.606

آمار دایری تلفن ثابت 1392

28.462.360
ضریب نفوذ تلفن ثابت 1392 36.99

آمار منصوبه تلفن ثابت 1393

33.848.040

آمار دایری تلفن ثابت 1393

29.482.603
ضریب نفوذ تلفن ثابت 1393 37.87
آمار منصوبه تلفن ثابت 1394 35.100.485

آمار دایری تلفن ثابت 1394

30.458.790
ضریب نفوذ تلفن ثابت 1394 36.67
آمار منصوبه تلفن ثابت 1395 35.978.414

آمار دایری تلفن ثابت 1395

30.712.628
ضریب نفوذ تلفن ثابت 1395 38.54
آمار منصوبه تلفن ثابت 1396 37.376.570

آمار دایری تلفن ثابت 1396

30.944.169
ضریب نفوذ تلفن ثابت 1396 38.72
آمار منصوبه تلفن ثابت 1397 38.598.548

آمار دایری تلفن ثابت 1397

30.435.243

ضریب نفوذ تلفن ثابت 1397

37.08

در 5 سال گذشته ضریب نفوذ تلفن ثابت از 36.99 به 37.08 رسیده است.

در چند سال اخیر صف‌های طولانی واگذاری تلفن ثابت شرکت مخابرات ایران، سرویسی که زمانی به روز واگذاری می‌شد، به اعتراض دائمی مردم تبدیل شده بود؛ علیرغم اعطای پروانه واگذاری تلفن ثابت به شرکت‌هایی غیر از شرکت‌ مخابرات، مردم همچنان تمایل به استفاده از سرویس فراگیر تلفن ثابت شرکت مخابرات دارند، اما مخابرات می‌گوید که این سرویس سوددهی لازم را ندارند و این تناقض سبب کندی و حتی توقف توسعه تلفن ثابت در کشور شده است.

در این ماجرای مشهود همواره مناقشه‌ای بین دولت، مردم و مخابرات بر سر فیش‌های مدت‌ها در انتظار وجود داشت که مخابرات توقف توسعه یا صف‌های‌ طولانی را تایید نمی‌کرد.

برای پایان دادن به این مناقشه و امکان نظارت دولت بر تعداد فیش‌های فروخته شده و مدت انتظار دایری خط، رگولاتوری مخابرات را ملزم به راه‌اندازی سامانه غیرحضوری ثبت‌نام تلفن ثابت  و دایری خط حداکثر یک ماه پس از ثبت‌نام کرد.

با این راه‌کار، انتظار می‌رود روند اجرای تعهدات تلفن ثابت شرکت مخابرات ایران در ماه‌های اخیر بهبود  داشته باشد.


​​