فناوری اطلاعات

بخش خصوصی مجری نماد اعتماد الکترونیکی می‌شود

منبع: پیوست
کل فرایند واگذاری و اعطای نماد اعتماد الکترونیکی در قالب طرح «مشارکت بخش غیردولتی در ارائه خدمات الکترونیکی» به بخش خصوصی واگذار می‌شود.
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برنامه‌ریزی برای برون‌سپاری فرایندهای اجرایی نماد اعتماد الکترونیکی را در دستور کار خود قرار داده است.
 
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی طرح مشارکت بخش خصوصی در ارائه نماد اعتماد الکترونیکی را به دبیرخانه کمیسیون توسعه دولت‌الکترونیکی ارائه کرده است وپس از بررسی و تصویب این دبیرخانه فرایند واگذاری به بخش خصوصی آغاز خواهد شد.
مصوبه مشارکت بخش غیردولتی در ارائه خدمات الکترونیکی اواسط اردیبهشت ماه به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.
 
معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با تایید این خبر اعلام کرد: «پس از تصویب طرح مشارکت از سوی دبیرخانه کمیسیون دولت‌الکترونیکی امکان انتخاب پیمانکار فراهم خواهد شد.» 
 
بهنام امیری پیش‌بینی کرد تا پایان اردیبهشت ماه طرح مشارکت از سوی این دبیرخانه به تصویب برسد. او ادامه داد: «در صورت نهایی شدن طرح مشارکت فرایند انتخاب پیمانکار خاص‌تر می‌شود.»
 
امیری در توضیح اینکه چه فرایندهایی به پیمانکار واگذار خواهد شد گفت: «کلیه فرایندهای اجرایی و نظارتی نماد اعتماد الکترونیکی به پیمانکار واگذار خواهد شد و از آن پس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بر کل فرایند نظارت خواهد کرد.»
معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد: «در صورت واگذاری این بخش از فعالیت‌های مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به بخش خصوصی، ظرفیت‌های مرکز آزاد خواهند شد و می‌تواند از این ظرفیت‌ها برای توسعه تجارت‌الکترونیکی در کشور بهره گیرد.»

​​