تجارت الکترونیک

تصمیمات شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای حوزه IT

شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای گسترش خدمات مخابراتی و تامین مالی پروژه‌های ارتباطی و به روز رسانی فناوری‌های این بخش، تصمیمات لازم را اتخاذ کرد.
 
جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی روز شنبه به ریاست رییس جمهور و با حضور رؤسای قوه مقننه، قضائیه و دیگر اعضا تشکیل شد.
 
براساس گزارش دولت، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در این جلسه گزارشی از برنامه تولید و تامین نیازهای مخابراتی کشور را ارایه کرد و تصمیمات لازم برای پشتیبانی از گسترش خدمات مخابراتی و حمایت از بروز رسانی فناوری‌های ارتباطی و تأمین مالی پروژه‌ها اتخاذ شد.
 
در این جلسه همچنین بررسی طرح «تسهیل و رفع موانع تولید» در جهت رونق تولید و توانمندسازی بنگاه‌های تولیدی تصویب رسید.
 
به موجب این تصمیم، شرکت‌های حائز شرایط بند «ز» تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۹۷، می‌توانند تا پایان سال ۹۸ با تجدید ارزیابی دارایی خود، سرمایه‌شان را افزایش دهند و از معافیت مالیاتی مربوط برخوردار شوند.
 
همچنین به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اجازه داده شد که به منظور جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌های تولیدی که طرح احیای تولید و ساماندهی ملی آنها به تأیید ستاد رسیده است، در مورد استمهال و تقسیط برخی از بدهی‌های آنها تصمیم‌گیری کند.
 

​​