عبدالمجید ریاضی:اینترنت ملی با 900 میلیارد تومان اعتبار و ظرف سه سال راه‌اندازی می‌شود!

معاون فناوری اطلاعات وزارتICT گفت: اگر اعتبارات طرح اینترنت ملی تامین شود، طرح در سه سال انجام خواهد شد، اینترنت ملی روی شبكه‌ی فیبر نوری سوار خواهد شد كه قسمت عمده‌ی شبكه‌ی فیبرنوری كشیده شده و بیشتر كار ایجاد شبكه به طراحی شبكه، تامین تجهیزات و طراحی نرم‌افزاری و غیره بر می‌گردد كه باید با تلاش در این مدت انجام شود.


به گزارش ایسنا مهندس «عبدالمجید ریاضی » ملزومات، مزایا و اهداف ایجاد شبكه‌ی اینترنت ملی را تشریح كرد.


وی در بخشی از سخنان خود با بیان این كه استفاده از شبكه‌ی جهانی اینترنت با هزینه‌ی بسیار بالا و شبكه‌ای غیر قابل اعتماد به گونه‌ای كه در آن در صورت قطع شدن شبكه‌، علاوه بر ارتباط با خارج از كشور ارتباطات داخلی هم دچار مشكل می‌شود، باعث شد تا طرح شبكه‌ی اینترنت ملی مطرح شود.


وی ادامه داد: با ا یجاد این شبكه، ارتباطات پرسرعت با شبكه‌ی اینترنت جهان، با حفظ استقلال به گونه‌ای انجام خواهد شد كه ارتباطات داخلی به صورت داخلی جا به جا شده و به خارج از كشور منتقل نخواهد شد.


وی در ادامه پهنای باند بالا همراه با پیش‌بینی كاربردهایی مانند دولت الكترونیك و غیره، صرفه جویی در هزینه‌ها دسترسی ساده‌تر به ا طلاعات خارج از كشور را ازجمله مزیت‌های ایجاد شبكه‌ی اینترنت داخلی دانست و با بیان این كه این شبكه یكپارچه و ایمن خواهد بود، تصریح كرد: طرح اینترنت ملی، در فصل بودجه به مجلس و سازمان مدیریت نرفت و ردیف بودجه‌ای برای آن در نظر گرفته نشد، خوشبختانه كلیات این طرح در كمیسیون صنایع مجلس مطرح شده و آن‌ها قول دادند كه بودجه‌ای به آن اختصاص داده می‌شود.


وی ادامه داد: اعتبارات در نظر گرفته شده برای پیاده سازی شبكه‌ی اینترنت ملی حدود یك میلیارد دلار، حدود 900 میلیارد تومان بود كه طرح با توجه به این اعتبارات به زمان سه ساله نیاز خواهد داشت.


وی ادامه داد: اگر اعتبارات طرح اینترنت ملی تامین شود، طرح در سه سال انجام خواهد شد، این طرح روی شبكه‌ی فیبر نوری سوار خواهد شد و قسمت عمده‌ی شبكه‌ی فیبرنوری كشیده شده و بیشتر كار ایجاد شبكه به طراحی شبكه، تامین تجهیزات و طراحی نرم‌افزاری و غیره بر می‌گردد كه باید با تلاش در این مدت انجام شود.

 


URL: https://www.ictna.ir/id/003792/

Code: 003792