جدول مقایسه تعرفه های حج همراه اول و ایرانسل: تعرفه های کدام اپراتور برای حجاج مقرون به صرفه تر است؟

 

تعرفه‌های تماس و ارسال و دریافت پیامک برای حجاج در سال 91 برای دو اپراتور همراه کشور اعلام شد.

به گزارش فارس، جدول مقایسه‌ای تعرفه‌های ارسال و دریافت پیامک و نیز تماس با حجاج مربوط به دو اپراتور همراه کشور در سال 91 به شرح ذیل است.

 

نوع تماس ایرانسل همراه اول
تماس با ایران 6989 ریال/دقیقه 7000 ریال/دقیقه
تماس دریافتی از ایران 3489 ریال/دقیقه 3500 ریال/دقیقه
تماس با داخل عربستان 4989 ریال/دقیقه  
ارسال پیامک 2289 ریال 3000 ریال
دریافت پیامک و

روشن کردن گوشی

رایگان رایگان

 

 


URL: https://www.ictna.ir/id/050607/

Code: 050607