عذرخواهی بزرگترین اپراتور تلفن همراه انگلیس از کاربران به دلیل اختلالات مقطعی

 

اختلال در ارائه خدمات بزرگترین اپراتور تلفن همراه انگلیس را مجبور به عذرخواهی از کاربران کرد.
 
به گزارش فارس به نقل از اسکای نیوز، نقص فنی یاد شده برقراری تماس از سوی مشترکان این اپراتور با سایرین را دشوار و در مواردی ناممکن نمود. این مساله همچنین باعث شد تا کاربران نتوانند از خدمات دیتای این شرکت استفاده کنند.

طولانی شدن این مشکل باعث شد تا بسیاری از کاربران خدمات O2 زبان به اعتراض باز کنند و از اینکه برای مدت طولانی با پیام عدم وجود سیگنال مواجه شده اند اظهار نارضایتی کنند. شدت این مشکل حتی ارسال پیامک را هم برای کاربران غیرممکن کرده بود.

O2 مدعی است که تنها 10 درصد از کاربرانش با چنین مشکلی مواجه شده اند و نقص یاد شده تا آخر وقت اداری روز گذشته برطرف شده است. پیش از این در ماه ژوئن هم تعداد زیادی از مشترکان این اپراتور با مشکلات مشابهی مواجه شده بودند. کارشناسان معتقدند وقتی اپراتورهای انگلیسی نمی توانند خدمات باثبات و قابل اطمینانی به مشتریانشان ارائه دهند صحبت از ارائه خدمات نسل چهارم تلفن همراه به افراد هم ادعایی بیهوده است.


URL: https://www.ictna.ir/id/050981/

Code: 050981