تبلتها عامل تغییر در بازار رایانه‌های شخصی

گارتنر پیشبینی کرد: کاربران رایانه شخصی نمی‌خرند

منبع: مهر

 

تحلیلگران گارتنر از تغییر ساختاری برای بازار رایانه های شخصی خبر دادند چرا که کاربران تبلتها را جایگزین رایانه‌های شخصی کرده‌اند.
 
کاهش مداوم فروش رایانه های شخصی در سراسر جهان یک تغییر ساختاری را در بازار ایجاد کرده است.
 
نیکاکو کیتاگاوا از تحلیلگران ارشد گارتنر اظهار داشت: تبلتها تغییرات چشمگیری در افق دستگاه های شخصی ایجاد کردند، فروش تبلتها تنها مانع فروش رایانه های شخصی نیست بلکه موجب شده است که کاربران رایانه های شخصی نیز مصرف خود را از رایانه به تبلت تغییر دهند و تبلتهای جدید را جایگزین رایانه های قدیمی خود کنند.
 
درحالی که زمانی ما تصور می کردیم دنیایی که در آن کاربران هم یک رایانه شخصی و هم یک تبلت خواهند داشت، اما امروزه پیش بینی می شود که اکثر افراد فعالیت مصرفی خود روی تبلت شخصی ببرند و کارهای خلاقانه تر و اجرایی تر را به یک رایانه مشترک بسپارند.
 
براساس اظهارات این تحلیلگر، افرادی که هم یک رایانه شخصی دارند و هم یک تبلت، استثنا هستند و اکثر افراد چنین شرایطی ندارند. از این رو ما فرض می کنیم که خریداران رایانه های دست دوم خود را در خانه تعویض نمی کنند، اما به سادگی مصرف خود را به سمت یک تبلت تغییر می دهند.
 
طی یک سال گذشته یا بیشتر ترکیبی از وضعیت بد اقتصادی و رشد ناگهانی تبلتها و تلفنهای هوشمند فروش رایانه های شخصی را به خطر انداخته است. وقتی مردم پول کافی برای خرید یک رایانه دارند، آن را صرف خرید یک تبلت می کنند تا یک لپ تاپ.
 
بسیاری از تحلیلگران چون دن اولدز از گروه مشورتی گابریل با پیش بینی گارتنر موافق نیست و فعالیتهای امروز را یک مرحله گذرا می داند و انتظار دارد که کاربران در نهایت رایانه های شخصی قدیمی خود را با رایانه های شخصی جدید تعویض کنند. اما در نهایت هم تحلیل گران اعتقاد دارند که تبلتها به بخش کلیدیی از دستگاه های رایانه ای تبدیل شده اند.
 
پاتریک مورهد، تحلیل گر مور اینسایت و استراتژی باتغییر بازار رایانه های شخصی موافقت است اما اظهار داشت که مرگ رایانه های شخصی در شرایط کنونی مرگ زودهنگام و پیش از موعد است.
 
وی گفت: ما همچنان شاهد این تغییر در بازار رایانه های شخصی هستیم، عملکردهای رایانه ایی را که تنها زمانی می توانستیم روی یک رایانه شخصی انجام دهیم، درحال حاضر با استفاده از تلفنهای هوشمند، تبلتها، اتومبیلها و ابرها انجام می دهیم. اما مصرف کنندگان امروز چه تجاری و چه شخصی هنوز به یک رایانه شخصی نیاز دارند، اما از خرید رایانه های شخصی دیگر سرباز می زنند.

URL: https://www.ictna.ir/id/052778/

Code: 052778