درآمد تبلیغات موبایل در سال ۲۰۱۳ از ۱۱٫۴ میلیارد دلار فراتر می رود

 

گارتنر پیش بینی کرد درآمدهای تبلیغات موبایل در سراسر جهان از ۹٫۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ به ۱۱٫۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۳ برسد.
 
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، درآمد جهانی از تبلیغات موبایل در سال ۲۰۱۶ به ۲۴٫۵ میلیارد دلار خواهد رسید چراکه درآمد از تبلیغات موبایل فرصت های جدیدی را برای برنامه نویسان ، شبکه های تبلیغاتی، ارائه دهندگان پلتفرم موبایل، آژانس های تخصصی و حتی ارائه دهندگان سرویس های ارتباطاتی در مناطق معین ایجاد می کند.
به گفته مدیر تحقیقات گارتنر، بازار تبلیغات موبایل به دلیل افزایش استفاده از گوشی های هوشمند و تبلت ها و همچنین رفتار مشابه مصرف کنندگان در مورد کامپیوترها و دستگاه های همراه، می تواند حتی سریع تر از میزان مورد انتظار رشد داشته باشد.
رشد تبلیغات موبایل تا اندازه ای به دلیل هزینه تبلیغات چاپی، به ویژه در روزنامه های محلی است که درحال حاضر در نتیجه ابتکارات انتشار موبایل حاصل بسیار کمتری از تبلیغات عایدشان می شود.
بنابر اظهارات اندرو فرانک نایب رئیس گارتنر، گوشی های هوشمند و تبلت ها محدوده بازار قابل توجهی برای تبلیغات موبایل را به مناطق جغرافیایی وسیع تری گسترش داده اند، چراکه جمعیت بیشتری از کاربران بخش قابل ملاحظه ای از زمان خود را با این دستگاه ها سپری می کنند. بنابراین تقسیم کردن و مورد هدف قرار دادن این بازار را آسان تر می کند که موجب رشد هزینه های پرداختی تبلیغات موبایل برای برندها و تبلیغ کنندگان می شود.
تبلیغات موبایل باید در رقابت های بازاریابی کلی تبلیغ کنندگان گنجانده شود تا با مخاطبانشان به روش های بسیار خاص از طریق گوشی های هوشمند و یا تبلت ها در ارتباط باشند.
مناطق جغرافیایی نیز با سرعت متفاوت و با جهت های متفاوت متحول خواهند شد. روند تاریخی نشان می دهد استفاده در حد وسیع گوشی های هوشمند برای مصرف محتویات دیجیتال در ژاپن و کره جنوبی منطقه آسیا اقیانوسیه را پیشتاز در تبلیغات موبایل در سرتاسر جهان تبدیل کرده است. انتظار می رود اقتصادهای با رشد بالای چین و هند نیز به رشد فزاینده تبلیغات موبایل کمک کنند، چراکه طبقات متوسط درحال گسترش آنها بازارهای جذابی برای برندهای محلی و جهانی به شمار می آیند.
اگرچه در آمریکای شمالی و اروپای غربی نیز با تلفیق بیشتر موبایل با رقابت های تبلیغاتی که بودجه اختصاص داده شده به تبلیغات رادیویی و چاپی را مصرف می کنند، فاصله با منطقه آسیا اقیانوسیه کم خواهد شد.
در قسمت های دیگر جهان مانند آمریکای لاتین، اروپای شرقی و خاورمیانه و آفریقا، رشد تبلیغات موبایل با پذیرش فناوری و ثبات اقتصادهای نوظهور همراه خواهد بود، اما بیشتر توسط بازارهای بزرگ، مانند روسیه، برزیل و مکزیک هدایت خواهند شد.
انواع مختلف تبلیغات موبایل با سرعت مختلف و در جهات مختلف درحال تغییر است. جستجوی موبایل شامل موقعیت یابی روی نقشه با پرداخت هزینه و شکل های گوناگونی از اطلاع رسانی ها از طریق مکان، به پرداخت هزینه های تبلیغات موبایل طی دوره پیش بینی شده کمک خواهد کرد، اگرچه قدرت آن طی فرآیندهای این دوره تقلیل می یابد.
به عقیده گارتنر هزینه های پرداختی برای تبلیغات نمایشی موبایل رشد خواهد داشت و از هزینه های جستجوی موبایل فراتر خواهد رفت. پس از سال ها سلطه تبلیغات در برنامه های کاربردی، از سال ۲۰۱۵ هزینه های پرداخت شده بابت تبلیغات نمایشی وب از تبلیغات نمایشی در برنامه های کاربردی پیشی خواهد گرفت.
میزان استفاده کاربران از دستگاه های موبایل خود بسیار سریع تر از آن است که نبلیغ کنندگان بتوانند کالاهای تبلیغاتی را با سرعتی بسیار سریع تر برای عرضه روی موبایل مطابقت داده و تولید کنند. این امر وضعیتی مازاد  بر نیاز را ایجاد می کند که بهای واحد تبلیغات را کاهش می دهد که به موقعیتی منجر می شود که در آن بخش قابل توجهی از کالاهای تبلیغاتی توسط برنامه نویسانی که برای تبلیغاتشان هزینه پرداخت می کنند تا برنامه های خود را توسعه دهند و باعث دانلود شدن بیشتر آنها شوند، در دست گرفته شده است، دسته ای که با عنوان “paid discovery” شناخته شده است.
در حالی که مبنای درآمدی فروشگاه های دانلود برنامه توجیهات اقتصادی را برای این دسته ارائه می دهد، برای بسیاری از نرم افزار نویسان هزینه تبلیغات نزدیک به حداکثر درآمد تبلیغات آنها است یا از آن نیز فراتر می رود.
این وضعیت، شرایطی ایجاد می کند که یادآور روزهای ابتدایی تبلیغات وب است که در آن سازماندهی های تبلیغاتی دوره ای میان وب سایت ها تصویری تورمی از درآمدهایی که درنهایت ممکن است حبابی باشند، ترسیم می کرد.
در این میان باید پیش از آنکه تقاضا از سوی برندها و تبلیغ کنندگان همراه با عرضه افزایش یابد و اقتصادهای با ثبات بیشتر از نرخ رشد متناسب با پذیرش از سوی مصرف کننده پشتیبانی کنند، در نرخ رشد نیزاصلاحاتی صورت گیرد.

URL: https://www.ictna.ir/id/052822/

Code: 052822