اظهارات معاون رگولاتوری در خصوص واگذاری مجدد سیمکارت های غیرفعال

 

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: در صورت استفاده نکردن مشترک از سیم کارت اعتباری در یک بازه زمانی مشخص، اپراتورهای تلفن همراه مجازند سیم کارت را قطع و به مشترک دیگری واگذار کنند.
آقای رضوانی در مصاحبه با خبرنگار واحد مرکزی خبر افزود: قطع این سیم کارت ها، با اطلاع قبلی و به علت محدودیت در منابع شماره گذاری ( نامبرینگ) انجام می شود.
وی با بیان اینکه مشترکان، حق استفاده از شماره را خریداری می کنند و امکان واگذاری مکرر شماره به اپراتورها نیست، گفت: حداقل زمان استفاده نکردن از سیم کارت، سه ماه است که در قرارداد بعضی اپراتورها آمده است، اما بعضی اپراتورها نیز زمان بیشتری را در نظر گرفته اند.
رضوانی با اشاره به اینکه استفاده نکردن مشترک از سیم کارت اعتباری موجب معطل ماندن منابع می شود، افزود: به همین علت سازمان تنظیم مقررات اجازه داده است که سیم کارت استفاده نشده قطع شود و قطعا اپراتور با هماهنگی و با اطلاع رسانی اقدام به قطع این سیم کارتها می کند.
وی گفت: اگر مشترکی ادعا کند که بدون اطلاع رسانی قبلی سیم کارتش قطع شده است ، در صورت محرز شدن، قطعا پیگیری می شود.
رضوانی افزود: مشترکانی که قرارداد امضاء کرده اند، همان به منزله اطلاع رسانی است و به مشترکان دیگر باید تذکر لازم داده شود.
وی گفت:، مشترکی که سیمکارتش قطع می شود، بعد از انتقال سیم کارت از نظر حقوقی مسئولیتی برعهده اش نیست، زیرا آن سیمکارت به نام فرد دیگری صادر شده است.
معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره سیم کارت هایی که شارژ دارد و قطع می شود نیز گفت: شارژی که در سیم کارت بوده، حق مشترک است که یا به سیم کارت دیگر مشترک منتقل می شود و یا به هر صورت دیگر باید به مشترک پرداخت شود.
وی افزود: مواردی داشتیم که شارژ به سیم کارت دیگر مشترک منتقل شده و یا در حساب بستانکاری آنان منظور شده است و اگر نشود حق مشترک است و باید پیگیری شود.

URL: https://www.ictna.ir/id/053098/

Code: 053098