توسعه روستا با درآمد اپراتورهای موبایل و پست

 

یک مقام مسؤول در رگولاتوری گفت: با تصویب خدمات اجباری ICT، سه درصد از درآمد اپراتورهای موبایل و یک درصد از درآمد اپراتور پست صرف توسعه پست، پست‌بانک، مخابرات،IT، صندوق‌ پست و بیمه درمانی در روستاها و مزارع می‌شود.
 
جهانگیر اسدی در گفت‌‌وگو با FarsNews از تصویب نظام‌نامه خدمات اجباری عام (USO) در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خبر داد.
 
مدیر کل روابط عمومی رگولاتوری در توضیح خدمات اجباری عام (USO) گفت: خدمات عمومی اجباری ارتباطات و فناوری اطلاعات، الزامی است قانونی که معمولاً برعهده دولت‌ها گذاشته می‌شود تا امکان استفاده از یک سرویس مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات را برای هریک از آحاد کشور، در هر نقطه فراهم کند.
 
مدیر کل دبیرخانه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات افزود: این الزام به خاطر این است که دسترسی به خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات برای تمامی مناطق کشور خصوصاً روستاها و نواحی دورافتاده که ارائه خدمات به آنها صرفه اقتصادی کمتری دارد، تضمین شود.
 
وی ادامه داد: از این رو خدمات تکلیفی در بخش ارتباطات تعریف شده و دولت متعهد است برای توسعه ارتباطات شهری و روستایی (پست، پست بانک، مخابرات و فناوری اطلاعات در اماکن روستایی، مزارع و آبادی‌ها) و همچنین توسعه «کمی و کیفی صندوق‌های پستی روستایی» و «خدمات پایه تعهدی بیمه درمانی روستایی به صورت الکترونیکی» از محل منابع عمومی کشور و درصدی از درآمد اپراتورهای بخش مخابرات و پست هزینه کند.
 
اسدی تصریح کرد: روشی که رگولاتوری برای تأمین بودجه ارائه خدمات عام در نظر گرفته، استفاده از بودجه اپراتورهای خصوصی براساس درآمد آنهاست.
 
وی ادامه داد: در حال حاضر، منابع توسعه و بهبود خدمات از سه درصد از درآمد اپراتورهای تلفن همراه (شامل شرکت‌های مخابرات ایران، ایرانسل و تأمین شمس نوین «رایتل») و یک درصد از درآمد اپراتور پست است.

URL: https://www.ictna.ir/id/053358/

Code: 053358