تمایل برترین های کنکور به رشته های برق و کامپیوتر

 

رئیس دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه براساس آمارهای موجود هر سال 80 نفر از 98 نفر رتبه برتر دانشگاه صنعتی شریف، رشته‌های برق و کامپیوتر را انتخاب می‌کنند و این افراد در پست‌های کارشناسی و مدیریتی اپراتورهای اول، دوم و سوم مشغول بکار هستند.
 
به گزارش مهر، رضا روستاآزاد امروز یکشنبه در نخستین کنگره موبایل ایران با بیان اینکه در دنیای امروز توان یک کشور به اندازه جمعیت آن نیست بلکه با کارایی جمعیت سنجیده می‌شود، اظهار داشت: هر ساله از 100 نفر برگزیدگان نخست کنکور سراسری رياضي، 98 نفر به دانشگاه صنعتی شریف راه می یابند و از این 98 نفر بالغ بر 80 نفر تمایل ورود به رشته هاي برق و کامپیوتر دارند.
 
رئیس دانشگاه صنعتی شریف با تاکید براینکه همواره فارغ التحصیلان برق و کامپیوتر را افراد برجسته‌ و نخبه تشکیل می دهند، تصریح کرد: امروز نیز در اپراتورهای اول، دوم و سوم تلفن همراه کشور، شاهد فعالیت تعداد قابل‌توجهی از فارغ‌التحصیلان در پست‌های کارشناسی مدیریتی هستیم.
 
وی گفت: با این وجود از اپراتورهای تلفن همراه و فعالان حوزه فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی، انتظار نوآوری و خدمات باکیفیت می‌رود.

URL: https://www.ictna.ir/id/053392/

Code: 053392