تمرکز رایتل بر Smart ARPU

 

قائم مقام و معاون تجاری رایتل گفت: رایتل با طرح دیدگاه جدیدی به نام Smart ARPU و تمرکز مدل های تجاری خود روی آن قصد دارد باب جدیدی را در این زمینه در حوزه تلفن همراه پایه گذاری کند.
 
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، محمدحسین مددی در مراسم آغاز به کار کنگره موبایل ایران افزود: نگاه رایتل به این حوزه جدی است و به صورت تجاری به این موضوع نگاه می کند.
وی با اشاره به اینکه نگاه رایتل به سرویس های ارزش افزوده باند پهن موبایل انحصارگرایانه نیست، اظهار داشت: قصد داریم با تسهیم درآمدهای خوب همه تولیدکنندگان محتوا را بر سر سفره باند پهن داشته باشیم.
مددی افزود: اپراتورها ناگزیر به ارایه فضای باز ارتباطی با بقیه تولیدکنندگان محتوا هستند تا به یک فضای رقابتی باز و آزاد برسند و هر یک نقش خود را به نحوی ایفا کنند که منجر به افزایش درآمد کل سرویس باند پهن موبایل شود.
وی گفت: مشترکان طی ۲ سال آینده با ۵ درصد افزایش میزان هزینه سبد خانوار برای تلفن ثابت و ۱۲ درصد برای تلفن همراه مواجه خواهند شد.
به گفته مددی، با گسترش پهنای باند در دنیا، اپراتورها هزینه هایشان برای خرید ترافیک برای ارایه خدمات دیتا نسبت به درآمد کسب شده از خدمات باند پهن خیلی پایین تر است و اپراتورها حاشیه سود خوبی را تجربه خواهند کرد اما حجم ترافیک مصرفی در آینده با شیب زیادی روبرو است که حاشیه سود اپراتور را کم می کند.
معاون تجاری رایتل اظهار داشت: در کشورهای درحال توسعه هر ۱۰ درصد رشد ضریب نفوذ باند پهن منجر به ۲٫۵ درصد رشد تولید ناخالص ملی می شود و ضریب نفوذ پهن باند موبایل در مقایسه با پهن باند ثابت حتی در طی بازه زمانی کمتر حدود ۷۰ درصد بیشتر است.
او افزود: نرخ رشد ضریب نفوذ پهن باند موبایل طی بازه ۸ ساله بین سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۳ بالغ بر ۱٫۷ است درحالی که رشد ضریب نفوذ پهن باند ثابت طی همین مدت ۰٫۷ بوده است.
به گفته قائم مقام مدیرعامل رایتل، درحال حاضر پوشش سیم کارت های رایتل به ۶۰ شهر مشتمل بر تمامی مراکز استان ها رسیده است.

URL: https://www.ictna.ir/id/053448/

Code: 053448