شرکت ارتباطات ثابت ایران تشکیل شد

 

شرکت ارتباطات ثابت ایران ( سهامی خاص ) از دیروز به طور رسمی ثبت و فعالیت خود را آغاز کرد.
 
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا) از روابط عمومی شرکت ارتباطات ثابت ایران این شرکت که در زیر مجموعه شرکت مخابرات ایران قرار دارد، متولی ایجاد و بهره برداری و توسعه ، نگهداری شبکه های ارتباطی در حوزه شبکه های غیر مادر مخابراتی و در چهارچوب اهداف و برنامه ها و اختیارات اساسنامه شرکت مخابرات ایران تشکیل شده است.
 
همچنین این شرکت طی آگهی تأسیس به شماره 435335 در 14 بند وظایف خود را تعریف و در تاریخ 8 اسفند ماه 91 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت رسید.

URL: https://www.ictna.ir/id/053608/

Code: 053608