تورم صنعت مخابرات از 9 درصد گذشت

به گفته رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، تورم صنعت مخابرات در سال گذشته 6.07 و در سال جدید 9.26 است.
 
به گزارش ایسنا، سید هاشمی با بیان این‌که تورم در صنایع متفاوت است گفته که شورای رقابت در سال 90 فرمول تعیین تعرفه پالس را تعیین کرده است که براساس همان فرمول عمل خواهد شد.
 
به تاکید رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در این فرمول شاخص‌های کیفیت، تورم (تورم سالانه صنعت) و بهره‌وری روی نرخ پایه تاثیرگذار هستند که هر سال عدد مربوط به همان سال وارد می‌شود.
 
بر اساس اطلاعات نشریه ارتباطات، این موضوع به این صورت است که با مجموع (کیفیت+تورم+بهره‌وری) به همراه نرخ پایه عدد هر سال به دست می‌آید. این عدد برای شهری، بین‌شهری، زو‌ن‌های یک تا چهار (منطقه بندی براساس کیلومتر) از ثابت به همراه و بالعکس تعیین می‌شود.

URL: https://www.ictna.ir/id/055290/

Code: 055290