اختلال گسترده و قطع شبکه همراه اول در شرق استان تهران

از صبح امروز کلیه سیم کارتهای اعتباری و دایمی همراه اول در محدوده شرق تهران، شهرهای رودهن، بومهن و شهر جدید پردیس دچار مشکل شد و حتی به مدت دو ساعت نیز کلیه آنتن دهی تلفن‌ها قطع شد.
 
آنتن دهی در سیم کارتهای همراه اول در شرق استان تهران از صبح امروز دچار اختلال شد.
 
به گزارش خبرنگار ایلنا، از صبح امروز کلیه سیم کارتهای اعتباری و دایمی همراه اول در محدوده شرق تهران، شهرهای رودهن، بومهن و شهر جدید پردیس دچار مشکل شد و حتی به مدت دو ساعت نیز کلیه آنتن دهی تلفن‌ها قطع شد.
مشترکان این اپراتور در لحظات اولیه صبح به مدت دوساعت بدون هیچ آنتن دهی بودند، بعد از ساعت ۱۲ ظهر تاکنون این اختلال تبدیل به قطع و وصلهای مکرر شد و مشترکان را دچار مشکل و سردرگمی کرد.
این اختلال شامل کاهش سرعت اینترنت همراه اول نیز شده است.
این اختلال همچنان ادامه دارد و تاکنون دلیل این امر هنوز از سوی همراه اول مشخص نشده است.

URL: https://www.ictna.ir/id/057902/

Code: 057902