گارتنر: ماشین‌های هوشمند کسب‌وکار‌ها را رونق می‌دهند

منبع: همکاران سیستم
بر اساس نتایج حاصل از مطالعه جدید مرکز تحقیقاتی گارتنر روی مدیران عامل مشخص شد که ۶۰ درصد این افراد معتقدند که تصور ایجاد میلیون‌ها فرصت شغلی جدید ظرف ۱۵ سال آینده به واسطه ظهور دستگاه‌ها و ماشین‌های هوشمند یک «آینده‌نگری فانتزی» است. 
 
به گزارش وب سایت cellular-news، با این وجود گارتنر پیش‌بینی کرده است که ماشین‌های هوشمند به سرعت در حال گسترش هستند و طی هفت سال آینده یعنی تا سال ۲۰۲۰ تاثیرات عمیقی بر کسب‌وکار‌ها می‌گذارند. 
 «کنت برانت» (Kenneth Brant) مدیر تحقیقات گارتنر در این خصوص توضیح داد: «بیشتر کسب‌وکار‌ها و رهبران فکری پیش‌بینی کرده‌اند که ماشین‌های هوشمند طی ده‌های آتی میلیون‌ها فرصت شغلی جدید را به وجود می‌آورند». 
او در ادامه گفت: «در این فرآیند از بین رفتن فرصت‌های شغلی با سرعت بیشتری دنبال می‌شود و این در حالی است که از تخریب مشاغل به واسطه روی کار آمدن ماشین‌ها به گونه‌ای دنبال می‌شود که ماشین‌های هوشمند فرصت‌های شغلی جدید را به وجود می‌آورند». 
مرکز تحقیقاتی گارتنر در مورد اثرات ماشین‌های هوشمند روی کسب‌وکار‌ها در سمپوزیوم Gartner Symposium/ITxpo توضیح داد. 
این طور که نتایج حاصل از تحقیقات جدید گارتنر موسوم به Maverick منتشر شده است، مدیران اطلاعاتی سازمان‌ها باید فرآیندهای عملیاتی خود را تغییر دهند تا بتوانند با گسترش ماشین‌های هوشمند انواع فرصت‌های شغلی جدید را تحت پوشش قرار دهند و دریابند که اثرات این فرآیند می‌تواند بر کاهش بیکاری اثرگذار باشد.
بررسی‌های گارتنر نشان داد که بسیاری از مدیران عامل شرکت‌ها و سازمان‌ها از اثرات قابل ملاحظه‌ای که ماشین‌های هوشمند تا سال ۲۰۲۰ روی کسب و کار آن‌ها می‌گذارند آگاهی ندارند.

URL: https://www.ictna.ir/id/058125/

Code: 058125